Årsmöte torsdagen den 11 juni 2020 kl 17:30

Årsmöte torsdagen den 11 juni 2020 kl 17:30

Vi håller mötet på/i/utanför  Dansbanan på Enhagen.
Vill du lämna en motion eller synpunkter eller något du vill ta upp så mejla oss.

Handlingar finns tillgängliga en vecka innan mötet. 
Handlingar kan du även få digitalt om du mejlar oss.

Tidigarelagd debitering

Styrelsen har beslutat att tidigarelägga medlemsavgiften. I år 2021 sker det i april och för 2022 blir det i januari.
Då det är en avgift för kalenderår bör det ju ske i början av året. 
Föreningen i sin tur har årsavgifter att erlägga.