Du som vill bli medlem

Förutsättningar för att bli upptagen som ny medlem

Fastigheten måste tillhöra Fullerö samfällighetsförening

Fastighetsägaren fått ett godkännande från Ekenbred att fastigheten får anslutas till bredbandsnätet

Beställning av blankett för ansökan om medlemskap hittar du här: Blankett för ansökan medlemskap Bredband

Att realisera bredbandsanslutningen av fastigheten krävs tekniska, fysiska och administrativa åtgärder.

Nya anslutningar av fastigheter till bredbandsnätet sker av praktiska skäl företrädesvis under tidsperioden 1/5 – 30/9.