Kallelse till årsmöte

Den 3:e Juni 2024 är det dags för årsmöte för samtliga medlemmar i bredbandsföreningen.

Vi kommer att mötas på dansbanan klockan 18.00.

Varmt välkommna!


Du som vill bli medlem

Förutsättningar för att bli upptagen som ny medlem:

Fastigheten måste tillhöra Fullerö samfällighetsförening

Fastighetsägaren har fått ett godkännande från Ekenbredband att fastigheten får anslutas till bredbandsnätet

Beställning av blankett för ansökan om medlemskap hittar du här: Blankett för ansökan medlemskap Bredband

Att realisera bredbandsanslutningen av fastigheten krävs tekniska, fysiska och administrativa åtgärder.

Nya anslutningar av fastigheter till bredbandsnätet sker av praktiska skäl företrädesvis under tidsperioden 1/5 – 30/9.