Organisationsnummer
    717908-2032

    Kontaktuppgifter till förenings ordförande Leif Burlin;
    Mejl: leif.burlin@zenbiz.se
    Telefon: 070-562 70 48