Avgifter

Aktuell medlemsavgift för 2022 är 600 kronor.
Denna avgift bestäms på föreningsstämman och ska täcka föreningens kostnader för underhåll, försäkringar, personalkostnader, administration och liknande utgifter.