Avgifter

Aktuell medlemsavgift för 2023 är 650 kronor.
Denna avgift bestäms på föreningsstämman och ska täcka föreningens kostnader för underhåll, försäkringar, personalkostnader, administration och liknande utgifter.