Medlemsavgiften från 2024 är på 700 kronor.
Denna avgift bestäms på föreningsstämman och ska täcka föreningens kostnader för underhåll, försäkringar, personalkostnader, administration och liknande utgifter.